Tjänster

Teknisk förvaltning, fastighetsskötsel, kommersiell förvaltning, ekonomisk förvaltning –
Allt i ett eller allt eftersom?

Som kund väljer du vilka tjänster vi ska utföra och vad som ska vara till fast pris eller till den tid det faktiskt tagit. Vi erbjuder hela sortimentet, från ekonomisk och administrativ förvaltning, via mark- & fastighetsskötsel, till omfattande underhållsprojekt.

Du väljer, helt enkelt.

Våra tjänster kan uppdelas i tre huvudgrupper:

Borg & Merio, teknisk förvaltning Teknisk förvaltning och fastighetsskötsel

Bland den tekniska förvaltningens arbetsuppgifter ingår bl.a. teknisk support, jour, underhållsbesiktningar, upprättande av underhållsplaner, fastighetsskötsel, trädgårdsskötsel och trappstädning.

Borg & Merio, kommersiell forvaltning Kommersiella fastigheter

Omfattar kommersiella uppdrag för fastighetsägaren, såsom kontraktshantering för såväl bostäder som kommersiella lokaler, hjälp att skaffa nya hyresgäster till kommersiella lokaler, juridisk hjälp vid lösande av avtalsfrågor, hyresförhandlingar.

Borg & Merio, ekonomisk förvaltning Ekonomisk förvaltning

Den ekonomiska och kamerala förvaltningen omfattar ”allt kontorsarbete”, bl.a. bokföring, aviseringar, betalningar och mycket mer.

—————————————————————————————————–

Borg & Merio, webdesign Web/grafik/text

Vi erbjuder nu även hjälp med att bygga/administrera Webplatser samt skapande/redigerande av grafik/bild och texter/formuleringar.