ROT-avdrag

ROT-avdrag står för Renovering, Ombyggnad och Tillbyggnad.

Du som privatperson har rätt att dra av upp till 50 000 kr/år/person. ROT-avdrag är ett avdrag på skatten som kan ge upp till 30% lägre pris på arbetskostnaden. (Det är ditt ansvar som kund att hålla reda på hur mycket avdrag du beviljats under aktuellt år.)

Skatteverkets regler (2016):

* Du behöver vara ägare till fastigheten eller bostadsrätten.
* Du måste vara över 18 år och skattskyldig i Sverige.
* Du måste ha en beskattningsbar inkomst i Sverige.
* Avdrag på 30% av arbetskostnaden på max 100 000 kr per år och person.
* Du måste själv betalat för tjänsten.

Du kan i många fall få ROT-avdrag för arbetskostnad, men inte i alla.
Läs mer om Exempel på ROT-arbete – länk till Skatteverket”

Obs! Vi förbehåller oss rätten att neka ROT för arbeten upp till en timme, pga. för hög administrationskostnad i förhållande till möjlig beloppsansökan.

Material- och resekostnader i samband med arbetet ger inte rätt till ROT-avdrag.

Fler upplysningar från Skatteverket:

* Kunden ska komma överens med hantverkaren i förväg om att ROT-avdrag ska göras.
(Hantverkaren är inte skyldig att upplysa om möjlighet till ROT-avdrag.)
* Hantverkaren är inte skyldig att i efterhand medge ROT-avdrag på jobb som redan är utförda och betalda.
* Kunden kan inte lösa saken med Skatteverket, eftersom det numera bara är fakturamodellen (ROT-avdrag direkt på fakturan) som gäller.

Så här går det till:

* Du kommer överens med oss om att söka ROT-avdrag för det arbete vi utför hos dig, (förutsatt att just det arbetet är berättigat ROT.)
* Du fyller tillsammans med hantverkaren i överenskommelseblanketten.
ROT-överenskommelse-Borg&Merio
* Beloppet på den del av arbetskostnaden som är avdragsgill, dras av direkt på vår faktura till dig.
* Du betalar in fakturan, såsom den är, med avdraget inräknat.

* När vi mottagit betalning från dig, skickar vi en ansökan till Skatteverket om ROT-avdrag.
* Om Skatteverket beviljar avdraget, händer ingenting mer för din del.
* Om Skatteverket (av någon anledning) inte beviljar avdraget, kommer du att debiteras för den ansökta bidragsdelen.

Läs ännu mer om ROT (och RUT) hos Skatteverket