Ekonomisk förvaltning

Omfattar alla förekommande tjänster inom begreppet ekonomisk förvaltning.
Exempel på dessa tjänster är:

Löpande ekonomisk administration

 • Kassafunktion
 • Hyresavisering, avgiftsavisering, kundfakturering
 • Reskontror för dessa, betalningspåminnelser och krav
 • Underrättelse till borgensmän
 • Leverantörsfakturor, betalning av leverantörsfakturor
 • Löner och arvoden
 • Bokföring med reskontra
 • Posthantering

Budgetering, uppföljning och rapportering mm

 • Upprättande av årsbudget
 • Redovisning av delårsrapporter
 • Bokslut
 • Årsredovisning
 • Placering av likvida medel
 • Skatter
 • Skattedeklarationer
 • Skatter för styrelsemedlemmar och funktionärer
 • Fastighetsskatt
 • Preliminär inkomstskatt

Uppgifter om bostadsrättshavare

 • Förmögenhetsuppgifter
 • Kontrolluppgifter

Deklarationer

 • Föreningens självdeklaration
 • Deklaration vid fastighetstaxering

Uppgifter till myndigheter

 • Uppgifter till SCB
 • Uppgifter till PRV

Lån

 • Förteckning över lån
 • Lånereskontra

Hyresgäster och bostadsrättsinnehavare

 • Andrahandsuthyrning
 • Förteckning över hyresobjekt
 • Förteckning över bostadsrättslägenheter
 • Förteckning över medlemmar i bostadsrättsförening
 • Övergång (överlåtelse) av bostadsrätt
 • Pantförskrivning
 • Information till hyresgäster och bostadsrättsinnehavare
 • Våningsregister

Arkivering

 • Förvaring av handlingar

Vår rapportering till våra kunder sker vanligtvis med post. Men vi erbjuder också våra kunder att få sin rapportering via e-mail.

———————————————————————————–

* Vidare till Teknisk förvaltning     * Vidare till Kommersiell förvaltning