GDPR – integritetspolicy

GDPR, General Data Protection Regulation, (ersätter tidigare svenska PUL).

Här följer vår personuppgiftspolicy:

Varför behöver vi spara dina kontaktuppgifter?

För att kunna ta emot och utföra en felanmälan behöver vi spara dina kontaktuppgifter. Dessa sparas i företagets interna felanmälningssystem och är endast åtkomliga för behörig personal.

För bästa och smidigaste service bokar våra fastighetsskötare/drifttekniker/förvaltare själva tid med våra kunder. Därför behöver vi få tillgång till telefonnummer (ibland även e-postadress) att nå er på.

Vi behöver även spara kontaktuppgifterna namn och adress om du ska debiteras för den tjänst vi utfört. Dvs. i vårt kundregister för fakturering.

Kundens rättigheter gällande datalagring av personuppgifter:

Vi sparar uppgifterna så länge de är relevanta för oss. Vi som företag är dock skyldiga att på din begäran rätta eller radera dina personuppgifter, efter att din felanmälan åtgärdats/sluthanterats.

Godkännande av lagring/kontaktuppgifter via formulär och/eller mail:

Genom att bocka i godkännande-rutan i hemsidans kontaktformulär, godkänner du att vi lagrar dina uppgifter i våra interna register.

Skickar du istället ett direkt-mail till oss, förutsätter vi att du samtidigt godkänner lagring av dina kontaktuppgifter i våra interna system, så att vi kan hantera ditt ärende.

Vi sparar uppgifter, inklusive konversationer, från kontaktformulär/mail så länge de är relevanta för kundtjänständamål. Informationen kommer inte och aldrig att användas för marknadsföring.

Vi använder krypterade anslutningar för e-post och filöverföringar.

Vi kan i vissa fall behöva lämna kontaktuppgifter till enskild vidare till våra underentreprenörer, där det är nödvändigt för att kunna fullfölja ett åtagande som givits oss.


Länk till Datainspektionens hemsida.