Kommersiell förvaltning

Omfattar alla förekommande tjänster inom begreppet kommersiell förvaltning.
Exempel på dessa tjänster är:

Tjänsteutbud för butiks- och kontorslokaler

 • Marknadsföring
 • Marknadsplan för uthyrning
 • Annonsering för uthyrning
 • Intresseanmälning och visning av lägenheter/lokaler
 • Marknadsföring för uthyrning
 • Kölistor m m
 • Nya hyresavtal
 • Upplysningar om hyresgästs ekonomi m m
 • Förhandlingar om nya hyresavtal för lokaler
 • Upprättande av hyreskontrakt
 • Löpande hyresavtal
 • Bevakning av hyresnivåer samt uppsägning
 • Bevakning av uppsägningstider
 • Bevakning av hyresavtal utan besittningsrätt
 • Uppsägning av hyresavtal
 • Omförhandling av hyresavtal för lokaler
 • Utflyttningsbesiktning
 • Fakturering för onormalt slitage
 • Hyresgästhantering / kundvård
 • Hantering av störningsärende
 • Kommersiella analyser
 • Centrumförvaltning
 • Centrumledning

———————————————————————————–

* Vidare till Ekonomisk förvaltning     * Vidare till Teknisk förvaltning