Teknisk förvaltning

Omfattar alla förekommande tjänster inom begreppet teknisk förvaltning.
Exempel på dessa tjänster är:

Tjänsteutbud

 • Teknisk support
 • Fastighetsskötsel
 • Underhållsbesiktningar / planer
 • Av- och inflyttningsbesiktningar
 • Trädgårdsskötsel
 • Trappstädning

Borg & Merio Fastighetsförvaltning, drifttekniker Henry Haataja

 • Kontakter med hyresgäster/bostadsrättshavare
 • Felanmälan under normal arbetstid
 • Felanmälan utanför normal arbetstid
 • Information i förvaltningsfrågor
 • Våningsregister och namnskyltar på dörrar
 • Bokningssystem för tvättstugor
 • Meddelanden på anslagstavlor
 • Lägenhetsunderhåll

Arkiv, nycklar och förvaltningshandlingar

 • Arkiv
 • Förvaring av handlingar
 • Nyckel och kortregister
 • Nyckel och passerkortsanskaffning
 • Nyckelutlämning
 • Låsschema

 Planering, upphandling och genomförande

 • Upphandling och kontroll av leverantörer och sidoentreprenörer
 • Avrop och direktupphandling av driftåtgärder
 • Upphandling av försörjningsmedia
 • Upphandling av förbrukningsmaterial
 • Upphandling och kontroll av sidoentreprenörer för drift
 • Kontroll av leveranser och sidoentreprenörer
 • Driftstatistik, rapporter
 • Felstatistik
 • Mätaravläsning
 • Bearbetning och redovisning av driftstatistik
 • Kommentarer och åtgärdsförslag
 • Driftjournaler
 • Driftrapporter
 • Kontroller
 • Övergripande tillsyn
 • Underhåll
 • Avrop av felavhjälpande underhåll
 • Upphandling av felavhjälpande underhåll
 • Byggledning och kontroll av felavhjälpande underhåll
 • Besiktning av felavhjälpande underhåll
 • Planerat underhåll
 • Underhållsbesiktning
 • Underhållsplan
 • Årligt underhållsprogram
 • Upphandling av ramavtal
 • Jourtjänst, beredskap m m
 • Myndighetsbesiktningar
 • Sammanträden
 • Beredning för sammanträden
 • Möten med hyresgäster/bostadsrättshavare
 • Försäkringar
 • Skadereglering

 Konsulttjänster

 • Förfrågningsunderlag
 • Anbudsinfordran
 • Sammanställning av anbud
 • Projektledning

 Tomt

 • Gräsytor
 • Träd, buskar, häckar och rabatter
 • Perenner
 • Vår och sommarblommor
 • Naturmark
 • Markbeläggningar
 • Fast utrustning på tomt
 • Lek och idrottsutrustning
 • Utrustning för bilparkeringsplatser
 • Lös utrustning på tomt
 • Utemöbler
 • Utrymmen för avfallshantering (miljöstationer)

 Byggnad utvändigt

Byggnad invändigt

 • Driftutrymmen
 • Avfallsrum
 • Gemensamma utrymmen
 • Tvättstugor

 VA , VVS , kyl och processmediesystem

 • Värmesystem i byggnad
 • Värmeproduktionsinstallationer
 • Luftbehandlingssystem

Elsystem

Tele och datasystem

Transportsystem

 • Anläggningar för avfallshantering

Styr och övervakningssystem

I en av de föreningar vi förvaltar finns en gårdskatt som ofta och gärna följer med på tillsynsrunda. :-)

I en av de föreningar vi förvaltar finns en gårdskatt som ofta och gärna följer med på tillsynsrunda. 🙂

* Vidare till Ekonomisk förvaltning     * Vidare till Kommersiell förvaltning