Samarbetspartners

Borg&Merio Fastighetsförvaltning har ett nära samarbete med flera företag som vi tycker är bäst i klassen. Några exempel:

Brf Konsulterna
Brf Konsulterna i Stockholm AB är det gemensamma intresseföretaget för Borg & Merio Fastighetsförvaltning AB och Global Redovisning AB där vi tillsammans driver ett företag med inriktning på administrativa- och kamerala tjänster åt bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag.

Global Redovisning AB
Ekonomi & Skattefrågor
Global Redovisning AB är ett framtidsinriktat företag som erbjuder hjälp med bokföring, bokslut, årsredovisningar, deklarationsfrågor, diverse ekonomifrågor, skattefrågor, hjälp vid nystart av företag, företagsöverlåtelser mm.

De arbetar med helhetssyn i bokföringsarbetet, vilket innebär att de hela tiden har siktet inställt på bokslutsproblematik och deklarationsfrågor.
Global redovisning erbjuder bokföringsrapportering i form av filer via e-mail eller via internet. Vad gäller rapporter via internet så samarbetar Global Redovisning AB med SIJOnline AB.

Jourmontör är vår samarbetspartner för jourpassning. Också de välrenommerat företag med kunniga och snabba medarbetare.