GDPR – integritetspolicy

Enligt EU-lagen GDPR, General Data Protection Regulation, (ersätter tidigare svenska PUL) får vi inte spara dina kontaktuppgifter utan ditt godkännande.

Här följer vår personuppgiftspolicy:

Varför behöver vi spara dina kontaktuppgifter?

För att kunna ta emot och utföra en felanmälan behöver vi spara dina kontaktuppgifter. Dessa sparas i företagets interna felanmälningssystem och är endast åtkomliga för behörig personal.

För bästa och smidigaste service bokar våra fastighetsskötare/drifttekniker/förvaltare själva tid med våra kunder. Därför behöver vi få tillgång till telefonnummer (ibland även e-postadress) att nå er på.

Vi behöver även spara kontaktuppgifterna om du ska debiteras för den tjänst vi utfört. Dvs. i vårt kundregister för fakturering.

Kundens rättigheter gällande datalagring av personuppgifter:

Vi sparar uppgifterna så länge de är relevanta för oss. Vi som företag är dock skyldiga att på din begäran rätta, blockera och/eller utplåna dina personuppgifter efter att din felanmälan åtgärdats/sluthanterats.

Godkännande av lagring/kontaktuppgifter via formulär och/eller mail:

Genom att bocka i godkännande-rutan i hemsidans formulär, godkänner du att vi lagrar dina uppgifter i våra interna register.

Skickar du istället ett direkt-mail till oss behöver du skriva med att du godkänner lagring i våra interna system, av dina kontaktuppgifter.

Vi sparar uppgifter från kontaktformulär en viss tid för kundtjänständamål. Informationen kommer inte och aldrig att användas för marknadsföring.

Vi använder krypterade anslutningar för e-post och filöverföringar.

Vi kan i vissa fall behöva lämna kontaktuppgifter till enskild vidare till våra underentreprenörer, där det är nödvändigt för att kunna fullfölja ett åtagande som givits oss.


Länk till Datainspektionens hemsida.